ZARADI NA SVOM KREDITU. ZAMJENI GA!

Uslovi kredita koji koristite:


Iznos uštede:

TRAŽI PONUDU

 

PROČITAJTE UPUTSTVO

Da bi ste pretražili mogućnosti zamjene kredita, korisno je da razumijete pojedine termine i ispravno unesete potrebne podatke:

  1. Zamjenski kredit – je kredit koji banke odobravaju kao zamjenu za postojeći kredit ili za više ili sva Vaša zaduženja kod jedne ili više banaka. Zamjenski kredit može biti, ali ne mora, u iznosu višem od Vašeg postojećeg zaduženja;
  2. Kredit koji koristite – je kredit koji Vam je banka ranije odobrila, a koji otplaćujete i koji želite zamijeniti (refinansirati) novim kreditom kod iste ili druge banke;
  3. Iznos odobrenog kredita – iznos glavnice kredita koji Vam je ranije odobren, početni iznos iz Ugovora o kreditu;
  4. Kamatna stopa – kamatna stopa kredita u korištenju, nominalna stopa koja se primjenjuje na kredit u korištenju iz Ugovora;
  5. Mjesec odobrenja – kalendarski mjesec kada je odobren kredit koji koristite;
  6. Godina odobrenja – godina kada Vam je odbren kredit.

Kada ispravno unesete u predviđena polja tražene podatke o Vašem kreditu koji koristite, dobit ćete izračun UŠTEDE kao i podatke o ZAMJENSKOM KREDITU: ostatak duga, konačan rok otplate i iznos novog anuiteta. Potom možete odmah aplicirati za ponudu zamjenskog kredita.

U posebnom polju, koje se otvara nakon komande IZRAČUNAJ, imate mogućnost da pregledate detalje zamjenskog kredita.  

Tim komparacio.ba Vam je na raspolaganju za sve dodatne informacije i za podršku pri aplikaciji prema bankama.

Za detaljne pretrage ponude zamjenskih kredita, molimo Vas da pogledate Zamjenske kredite ovdje.