Trenutno sam klijent

Banka često ima povoljnije uvjete za svoje klijente.

Kamatna stopa

Vrsta kamatne stope.

Iznos koji oročavate

Ciijeli broj, bez decimala i oznake valute.

Valuta štednje

Odaberite valutu štednje.

Period štednje

Odaberite broj mjeseci.

Šta Vam je bitno u traženju odgovarajućeg proizvoda ?

Klikom odaberite način isplate kamate.

Saznajte više

Štednja je čuvanje novca, što predstavlja osnov za dugoročnu finansijsku stabilnost.

Ona nam daje sigurnost i pomaže nam da se lakše suočimo sa situacijama kad nam je novac hitno potreban. Štednju možemo definisati kao razliku između raspoloživog dohotka i potrošnje koja se odvaja na sigurno mjesto za buduće potrebe. Ušteđeni novac predstavlja Vaš kapital koji možete iskoristiti kako bi ostvarili dodatni prinos oročenjem novca u banci.
Kada se budete odlučivali u kojoj finansijskoj instituciji oročiti deponovani novac, povedite računa o:

  • Visini kamatne stope i načinu njenog obračuna
  • Da li je kamatna stopa fiksna ili varijabilna
  • Kada se vrši isplata kamate (mjesečno, kvartalno, godišnje)
  • Da li se ugovor automatski produžava i u kojem roku trebate reagovati ukoliko ne želite da ugovor bude automatski produžen
  • Ukoliko želite ranije prekinuti oročenje da li se mora platiti određena nadoknada finansijskoj instituciji
  • Ukoliko je oročen značajni iznos, da li je potrebna ranija najava finansijskoj instituciji da bi se cjelokupan iznos podigao u cjelosti

Eventualni rizici od gubitka novca putem štednje u finansijskim institucijama su minimizirani putem Agencije za osiguranje depozita BiH. Od 2001. godine Agencija za osiguranje depozita osigurava depozite fizičkih i pravnih osoba u domaćoj i stranoj valuti koji se nalaze u bankama. Osigurani iznos trenutno je u visini od 50.000,00 KM po osobi po banci članici. Za detaljnije informacije o radu Agencije za osiguranje depozita i samom osiguranju depozita posjetite web stranicu www.aod.ba kako biste vidjeli koje su banke članice Agencije i da li je Vaša štednja u banci zaštićena.

Sadržaj ovog teksta je isključivo vlasništvo i odgovornost Udruženja za odgovorno upravljanje ličnim finansijama “U plusu” i ne odražava stanovišta naših donatora niti organizacija koje nam daju podršku.