Trenutno sam klijent

Banka često ima povoljnije uvjete za svoje klijente.

Kamatna stopa

Vrsta kamatne stope.

Planirani iznos glavnice

Cijeli broj, iznos koji planirate zadržati na računu.

Valuta štednje

Odaberite valutu štednje.

Period štednje

Odaberite broj mjeseci.

Šta Vam je bitno u traženju odgovarajućeg proizvoda ?

Klikom odaberite način isplate kamate.

Minimalni početni iznos
 
Mogućnost djelimičnog povlačenja
 
Visina kamatne stope
 

Saznajte više

Štednja je čuvanje novca, što predstavlja osnov za dugoročnu finansijsku stabilnost.

Ona nam daje sigurnost i pomaže nam da se lakše suočimo sa situacijama kad nam je novac hitno potreban. Štednju možemo definisati kao razliku između raspoloživog dohotka i potrošnje koja se odvaja na sigurno mjesto za buduće potrebe. Ušteđeni novac predstavlja Vaš kapital koji možete iskoristiti kako bi ostvarili dodatni prinos oročenjem novca u banci.
Kada se budete odlučivali u kojoj finansijskoj instituciji oročiti deponovani novac, povedite računa o:

  • Visini kamatne stope i načinu njenog obračuna
  • Da li je kamatna stopa fiksna ili varijabilna
  • Kada se vrši isplata kamate (mjesečno, kvartalno, godišnje)
  • Da li se ugovor automatski produžava i u kojem roku trebate reagovati ukoliko ne želite da ugovor bude automatski produžen
  • Ukoliko želite ranije prekinuti oročenje da li se mora platiti određena nadoknada finansijskoj instituciji
  • Ukoliko je oročen značajni iznos, da li je potrebna ranija najava finansijskoj instituciji da bi se cjelokupan iznos podigao u cjelosti

Eventualni rizici od gubitka novca putem štednje u finansijskim institucijama su minimizirani putem Agencije za osiguranje depozita BiH. Od 2001. godine Agencija za osiguranje depozita osigurava depozite fizičkih i pravnih osoba u domaćoj i stranoj valuti koji se nalaze u bankama. Osigurani iznos trenutno je u visini od 50.000,00 KM po osobi po banci članici. Za detaljnije informacije o radu Agencije za osiguranje depozita i samom osiguranju depozita posjetite web stranicu www.aod.ba kako biste vidjeli koje su banke članice Agencije i da li je Vaša štednja u banci zaštićena.

Sadržaj ovog teksta je isključivo vlasništvo i odgovornost Udruženja za odgovorno upravljanje ličnim finansijama “U plusu” i ne odražava stanovišta naših donatora niti organizacija koje nam daju podršku.