Registracija

Molimo Vas da se registrirate. Polja oznacena sa zvjezdicom * su neophodna polja.


Zašto postati član?

 

Zato što:

 

  • Imate mogućnost kvalitetnog pretraživanja (po ličnim preferencijama, mjestu življenja, profesiji, dobi...)
  • Imate mogućnost za detaljna upustva od naših stručnjaka i stručnjaka davatelja usluga
  • Imate mogućnost prijema ponuda "krojenih" prema ličnim karakteristikama
  • Dobivate mogućnost snimanja pretraga i posebnih poređenja (između različitih industrija)
  • Vam je omogućeno primanje newslettera
  • Imate privilegiju prijema informacija o novim proizvodima i dobavljačima
  • Prvi saznate novosti o akcijama

Detaljnijim popunjavanjem Vašeg profila do racionalnog izbora.

 

Izjava o privatnosti i zaštiti ličnih podataka

(U skladu sa odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka, „Službeni glasnik BiH“ br.49/06)

Ovim neopozivo potvrđujem da sam isključivo svojom voljom pristupio/la na stranicu portala Komparacio.ba.

Pročitao/la sam Uslove korištenja Komparacio.ba, upoznat/a sam sa svim pravilima i principima rada portala, slažem se i prihvatam iste u cjelosti.

Ovim potvrđujem da sam svoje lične podatke samostalno unio/jela u formular portala, te izjavljujem da su isti tačni i kompletni.

Saglasan/na sam da se svi moji lični podaci mogu koristiti u sve svrhe postojanja i rada portala Komparacio.ba i ne mogu se prenositi bilo kojem trećem licu bez moje saglasnosti, izuzev u slučajevima zakonske obaveze.

Saglasan/na sam da me Komparacio.ba može kontaktirati u svrhu dopune mojih ličnih podataka.

Prihvatam da kao registrovani korisnik/ca svim dostupnim putevima (pismom, telefonom, elektronski i sl.) primam različite obavijesti, informacije, ponude partnera portala, propagandne materijale i sličnu marketinšku komunikaciju od portala Komparacio.ba.

Ova moja izjava i saglasnost su punovažne za svo vrijeme dok sam registrovani korisnik usluga portala Komparacio.ba.
Klikanjem na polje REGISTRUJ SE potvrđujem da sam elektronski dao/la svoju nedvosmislenu  saglasnost na naprijed navedne elemente Izjave.