Postani član Komparacio.ba

Zašto postati član?

 

Zato što:

 

  • Imate mogućnost kvalitetnog pretraživanja (po ličnim preferencijama, mjestu življenja, profesiji, dobi...)
  • Imate mogućnost za detaljna upustva od naših stručnjaka i stručnjaka davatelja usluga
  • Imate mogućnost prijema ponuda "krojenih" prema ličnim karakteristikama
  • Dobivate mogućnost snimanja pretraga i posebnih poređenja (između različitih industrija)
  • Vam je omogućeno primanje newslettera
  • Imate privilegiju prijema informacija o novim proizvodima i dobavljačima
  • Prvi saznate novosti o akcijama

Detaljnijim popunjavanjem Vašeg profila do racionalnog izbora.

 

Napomena

Komparacio.ba uvrštavanjem  ponuda proizvoda različitih dobavljača kao stvarnih isporučioca i svojim eventualnim komentarima ne vrši ponudu ili poziv na kupovinu bilo koje imovine i/ili prava. Prezentovani sadržaji i podaci u cjelini ili djelimično ne mogu se smatrati dovoljnom informacijom za donošenje konačnih ličnih i poslovnih odluka.

Komparacio.ba je uvrstio javno dostupne podatke o standardnim proizvodima iz ponude dobavljača. Komparacio.ba će nastojati da sve ponude ažurira u momentu njhovih promjena i dobije verifikaciju od pojedinih dobavljača. Međutim, nezavisno od verifikacije pojedinih dobavljača, moguće je da uslovi koje ste dobili pretraživanjem u manjem ili većem obimu odstupaju od njihovih trenutno važećih ponuda.
Određene ponude dobavljači nisu verifikovali i time potvrdili njihovu pouzdanost. Takve ponude su posebno označene u uporedbi u dijelu sa detaljima ponude i iste mogu služiti samo kao indikacija uslova datog dobavljača.

Nezavisno da li su podaci verifikovani ili ne, Komparacio.ba ne može garantovati da su isti tačni, potpuni i pozdani, pa stoga ljubazno molimo naše korisnike da konačne uslove ponude, nakon što odaberu željenu opciju proizvoda, zatraže od određenog dobavljača klikom na dugme „Apliciraj – Pošalji upit za ponudu“.

Za sve ostale detalje o korištenju Komparacio.ba molimo pogledajte Uslove korištenja Komparacio.ba.