Građani BiH od ponedjeljka mogu predati zahtjev za potražnju devizne štednje iz Srbije

21.10.2017 | Komparacio.ba |

www.klix.ba

Finansijsko-informatička agencija (FIA) počet će u ponedjeljak, 23. oktobra od 10 sati zaprimati zahtjeve građana FBiH za prijavu potraživanja po osnovu stare devizne štednje koju su građani BiH imali u Invest banci ad Beograd i Jugoslovenskoj investicijsko-kreditnoj banci ad Beograd (JIK) iz Srbije ili u njihovim filijalama širom bivše Jugoslavije i izdavati potvrde o zaprimljenim zahtjevima.

 

Građani FBiH će predavati zahtjeve u ispostavama FIA, koje se nalaze u 45 općina u Federaciji BiH. 

Uz pismeni zahtjev za prijavu potraživanja stare devizne štednje koju su imali u bankama Srbije, građani su dužni dostaviti i slijedeće dokumente: kopiju devizne štedne knjižice (ukoliko je posjeduje), kopiju rješenja o nasljeđivanju, ovjerena kopija punomoći za zastupanje, kao i druge potrebne dokumente kojima se neosporno dokazuje pravni interes podnositelja zahtjeva. 

Građani koji su usljed ratnih dejstava ostali bez deviznih štednih knjižica također mogu predati zahtjev za prijavu potraživanja i dobit će odgovarajuću potvrdu. 

Zahtjevi se predaju lično, dok građani FBiH koji žive u inostranstvu zahtjeve uz prateću dokumentaciju mogu dostaviti poštom na adresu: Ložionička 3, Sarajevo sa naznakom "Zahtjev za prijavu potraživanja stare devizne štednje". 

Potvrde o zaprimljenim zahtjevima građani će dobijati najkasnije u roku od osam dana od zaprimanju zahtjeva te potpune i uredne prateće dokumentacije. 

FIA je razvila softver koji će voditi evidenciju o zaprimljenim zahtjevima i izdatim potvrdama o prijemu zahtjeva. 

Bitno je istaknuti da FIA ne vrši verifikaciju stare devizne štednje nego samo prima zahtjeve za prijavu potraživanja stare devizne štednje iz Srbije i izdaje potvrde o zaprimljenim zahtjevima. 

 

Preuzeto sa: www.klix.ba
Izabrao i priredio: www.komparacio.ba

 

 

 

KOMPACRTICE

Uobičajeno vrijeme u kojem ljudi koriste jednu kuću u Americi je oko 10 godina. Prosječno  trajanje hipotekarnog kredita je oko 5 godina. Postavlja se pitanje: "Da li kamatne stope trebaju da budu fiksirane na 30 godina kada prosječni korisnik kredita koristi stambeni kredit u prosjeku tih 5 godina? Da li to ima smisla u ovom vremenu i okruženju?"

MSN Real Estate