pretraga baze je u toku...

Trenutno sam klijent

Banka često ima povoljnije uvjete za svoje klijente.

Vrsta lica

Da li ste pravno ili fizičko lice.

Iznos novog kredita

(bez decimala i oznake valute)

Iznos koji zatvarate

(bez decimala i oznake valute)

Dodatno zaduženje

(automatski izračun)

ili  mjesečna rata

(željeni iznos)

Otplatni period

          (broj godina)

Šta Vam je bitno u traženju odgovarajućeg proizvoda ?

Klikom odaberite željeni parametar sortiranja.

Visina kamatne stope
 
Visina ukupnih troškova
 
Vrsta obezbjeđenja
 

Šta Vam je važno za konačni izbor ?

Klikom odaberite jedan ili više željenih parametara.

Bez žiranata   Bez hipoteke   Akcijske ponude

 

Odaberite fiksnu ili promjenjivu kamatnu stopu.

Fiksna
kamatna stopa
  Promjenjiva
kamatna stopa

Saznajte više

Gubitak posla, smanjenja primanja ili povećanja troškova, bolest itd. uglavnom utiču na promjenu finansijskih mogućnosti pojedinca i predstavljaju razloge zbog kojih otplata rate kredita ili kreditnih kartica može da postane preveliko opterećenje za  finansije jedne osobe.

Jedno od mogućih rješenja problema jeste i refinansiranje.

Refinansiranje podrazumjeva zamjenu postojećeg duga po osnovu jednog ili više dobijenih kredita novim kreditom. Kreditom za refinansiranje možete da:

  • Izvršite prijevremenu otplatu kredita koje ste već iskoristili,
  • Izmirite obaveze po kreditnim karticama,
  • Izmirite obaveze po osnovu odobrenih i iskorištenih prekoračenja po tekućim računima.

U tom smislu Udruženje „U plusu“ savjetuje da:

  • Uporedite ponude razlilčitih banaka (visinu nominalne kamatne stope, a posebno efektivne kamatne stope, dužinu perioda otplate, visinu mjesečne rate, instrumente obezbjeđenja otplate kredita);
  • Uporedite visinu mjesečne obaveze koju imate po osnovu kredita u otplati i onu koju ćete imati po eventualno novom kreditu;
  • Obratite pažnju na troškove prijevremenog vraćanja starog kredita na preostali iznos glavnice.