Izjava o privatnosti i zaštiti ličnih podataka


(U skladu sa odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka, „Službeni glasnik BiH“ br.49/06)

 

Ovim neopozivo potvrđujem da sam isključivo svojom voljom pristupio/la na stranicu portala Komparacio.ba.

Pročitao/la sam Uslove korištenja Komparacio.ba, upoznat/a sam sa svim pravilima i principima rada portala, slažem se i prihvatam iste u cjelosti.

Ovim potvrđujem da sam svoje lične podatke samostalno unio/jela u formular portala, te izjavljujem da su isti tačni i kompletni.

Saglasan/na sam da se svi moji lični podaci mogu koristiti u sve svrhe postojanja i rada portala Komparacio.ba i ne mogu se prenositi bilo kojem trećem licu bez moje saglasnosti, izuzev u slučajevima zakonske obaveze.

Saglasan/na sam da me Komparacio.ba može kontaktirati u svrhu dopune mojih ličnih podataka.

Prihvatam da kao registrovani korisnik/ca svim dostupnim putevima (pismom, telefonom, elektronski i sl.) primam različite obavijesti, informacije, ponude partnera portala, propagandne materijale i sličnu marketinšku komunikaciju od portala Komparacio.ba.

Ova moja izjava i saglasnost su punovažne za svo vrijeme dok sam registrovani korisnik usluga portala Komparacio.ba.
Klikanjem na polje PRIHVATAM potvrđujem da sam elektronski dao/la svoju nedvosmislenu  saglasnost na naprijed navedne elemente Izjave.